پیچک( غلامرضا بروسان) و (الهام اسلامی)

و ( لیلا بروسان ) شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- سرباز!همسر مرا نکش (الهام اسلامی)
- سرم گرم زندگی بود(الهام اسلامی)
- دلم گرفته است دلم گرفته است (الهام اسلامی)
- کاش ما دو گوزن بودیم (الهام اسلامی)
- قلبم را کنار آتشی گرم می کنم(الهام اسلامی)
- جنگاورانی بر تن این غار ایستاده اند (الهام اسلامی)
- دیگر هیچ چیز در من کارگر نیست(الهام اسلامی)
- گل ها بهترند یا (الهام اسلامی)
- گروهبان از جنگ برگشت( الهام اسلامی)
- گاهی می خندم(الهام اسلامی)
- سنجاق سرم از عشق (الهام اسلامی)
- قوی نیستم اگر شعری می‌نویسم(الهام اسلامی)
- زیبایی تو سینی چای را برمی‌گرداند(الهام اسلامی)
- باران زد و شب( غلامرضا بروسان)
- هر روز غروب نی لبک بر می‌داشت( غلامرضا بروسان)
- در خودش تابيد مثل يک درخت( غلامرضا بروسان)
- قوسی دلپذير با پاسخی در خور( غلامرضا بروسان)
- تو نمی میری همچون پرچمی که ( غلامرضا بروسان)
- کجا بیایم دلم که به لولای ( غلامرضا بروسان)
- همه چیز آن طور می گذرد( غلامرضا بروسان)
- چنان باورت می‌کنم که شاخه‌هایت (الهام اسلامی)
- آه غربت با من همان کار را می‌کند( غلامرضا بروسان)
- اگر مُردم( غلامرضا بروسان)
- چطور می شود قلبی را پنهان کرد( غلامرضا بروسان)
- بی تو خودم را بیابان غریبی احساس( غلامرضا بروسان)
- بگو چه کار کنم؟ وقتی شادی به دم ( غلامرضا بروسان)
- تمام عمر دستت صرف شادی شد( غلامرضا بروسان)
- رودخانه می آید( غلامرضا بروسان)
- وقتی که نیستی( غلامرضا بروسان)
- پنجره ای که( غلامرضا بروسان)
- در جنگ چیزهای زیادی ( غلامرضا بروسان)
- دریا در سرزمین من عاقل است ( غلامرضا بروسان)
- سر بزرگم را بر می دارم( غلامرضا بروسان)
- تو همان دختر جاليزی نه ( غلامرضا بروسان)
- روی تخت دراز کشیدم در اتاق عمل( غلامرضا بروسان)
- یقه ات را بالا نده ( غلامرضا بروسان)
- پشت دلواپسی صخره پلنگی در برف( غلامرضا بروسان)
- انگشت های مرثیه ام را عزا کم است( غلامرضا بروسان)
- آیا چیزی غمگین تر از توقف قطاری ( غلامرضا بروسان)
- ماه بی حوصله دشت ، بیابان را کشت( غلامرضا بروسان)
- خوب است که مرثیه سرایی نکنید( غلامرضا بروسان)
- تا دست به دامان ریا افتادند( غلامرضا بروسان)
- یک پلک سرمه ریخت که بی دل کند مرا( غلامرضا بروسان)
- انگشت های مرثیه ام را عزا کم است( غلامرضا بروسان)
- انگار نمی‌آید و هم می‌آید( غلامرضا بروسان)
- دستم را زیر سرم می‌گذارم( غلامرضا بروسان)
- ساده زندگی كردم( غلامرضا بروسان)
- حرف که می زنی انگار ( غلامرضا بروسان)
- با من حرف بزن مثل یک پیراهن نارنجی ( غلامرضا بروسان)
- می خواهم گوش باد را بگیرم( غلامرضا بروسان)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد